Przebudowa ulicy Władysława Hermana w Pieszycach

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania: 640 049,60 zł

Całkowita wartość inwestycji: 859 954,46

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Władysława Hermana w Pieszycach wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem.

Planowany efekt:  Długość przebudowanego odcinka 466,00 mb