Jubileuszowy, honorowy obywatel

      Pieszyce ukończyły 50 lat. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowana została uroczysta sesja Rady Miejskiej, na którą licznie przybyli mieszkańcy miasta i zaproszeni goście. W jej trakcie wręczono także tytuł Honorowego Obywatela Miasta ks. Edwardowi Dzikowi. 

     50 lat temu, czyli 18 lipca 1962 roku Pieszyce otrzymały prawa miejskie. Miejscowość o to miano starała się po raz pierwszy już w 1948 roku. Wiadomo też, że podobne starania czynili również Niemcy jeszcze przed wojną. Wnioski jednak nie spotykały się z aprobatą władz, aż do 1962 roku. W owych wnioskach różnieargumentowano, dlaczego miejscowość powinna nosić miano miasta. Pisano w nich na przykład wprost, że ma ona zabudowę miejską, więc powinna być uważana za miasto. Istotne jednak było to, że jako wieś Pieszyce otrzymywały z rozdzielnika pieniądze na rozwój terenów wiejskich, a faktycznie potrzebowały środków na remont i modernizacje substancji miejskiej. Mówił o tym w wykładzie na podsumowaniu sesji prof. Jan Kęsik. Opowiadał też, że w początkach swego istnienia jako polska miejscowość Pieszyce miały duże znaczenie np. gospodarcze, ponieważ funkcjonowały w nich główne siedziby dużych zakładów. Niestety, z czasem siedziby zostały przeniesione i systematycznie od końca lat 50. liczba mieszkańców powoli zmniejszała się. Mieszkańcy na przestrzeni lat odczuwali wiele bolączek związanych np. z brakiem wody w mieszkaniach i odpowiedniego zaplecza medycznego w mieście. Po transformacji ustrojowej, czyli po roku 90, jak podkreślał, miasto zaczęło się rozwijać i zaspokajać potrzeby mieszkańców. Podkreślał także, że choć nie ma ono typowego rynku, a chciałoby mieć, to ma co innego. Jego zdaniem atutem Pieszyc jest podzamcze, gdzie po remoncie mogłoby kwitnąć życie kulturalne. Takiego atutu nie ma żadna z powiatowych miejscowości.
     Na rozwój miasta swój wpływ miało i ma nadal wiele osób. Z okazji jubileuszu postanowiono je nagrodzić okolicznościowymi medalami. Takich medali przygotowano ponad 100. Na sesji wręczono zaledwie kilka. Jak zapewniła przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Kordiak reszta będzie systematycznie wręczana podczas różnych gminnych uroczystości. - Honorowy obywatel
     Momentem, który wzbudził najwięcej emocji, była chwila nadania tytułu Honorowego Obywatela Pieszyc ks. Edwardowi Dzikowi, proboszczowi parafii pw. św. Antoniego. Nadanie odbyło się na wniosek burmistrza Mirosława Obala. - Mój wniosek podyktowany jest uznaniem i wielkim szacunkiem dla dokonań i działań księdza na rzecz budowania zgody i jedności parafian oraz mieszkańców Pieszyc - mówił. - 15-letni okres pracy na niwie duszpasterskiej zaowocował wręcz olbrzymią ilością działań i wyników w wielu dziedzinach społecznej i duszpasterskiej działalności. Ksiądz przeprowadził remont plebanii, dachu kościoła pw. św. Antoniego, południowej elewacji, oświetlenia, położona została kostka brukowa, wyremontowano wieżę kościelną, a także kościół filialny w Kamionkach. Środki na całość to ponad 4 mln zł. Pochodziły one od mieszkańców i z funduszy zewnętrznych, które ksiądz pozyskał. Równocześnie prowadził pracę duszpasterską. Założył kilka grup m.in.: akcji katolickiej, Stowarzyszenie Faustinum, chór Petri Silva, Współpracownicy Salezjańscy. Organizował kolonie i pielgrzymki w Polsce i za granicą. W noc sylwestrową wraz z wiernymi wchodzi na Wielką Sowę. Tych inicjatyw jest o wiele więcej.
     Na uroczystość przyjechała mama księdza Antonina Dzik, która wzruszona również zabrała głos. - Dziękuję dobremu Bogu, że pozwolił mi doczekać takiej chwili i wychować syna tak, aby był pożyteczny dla ludzi i dla Boga - powiedziała, po czym zwróciła się bezpośrednio do syna. - Dziękuję ci, synu. Niech cię Pan Bóg dalej wspiera łaskami, a ja swoją modlitwą też będę cię dalej wspierać, żeby ci Pan Bóg błogosławił na dalsze lata życia, żeby ludzie byli z ciebie zadowoleni, żeby Pan Bóg był zadowolony i wszyscy, z którymi pracujesz. Po tych słowach wzruszenie nie pozwoliło jej nic więcej powiedzieć.
     Dla Honorowego Obywatela Pieszyc to znamienny moment. Za kilka dni, bo 1 grudnia ks. Edward Dzik będzie obchodził jubileusz 15-lecia swojej pracy duszpasterskiej w Pieszycach. Gratulacjom nie było tego dnia końca. Składali je przedstawiciele władz i kościoła, wśród których był także przedstawiciel diecezji świdnickiej bp Adam Bałabuch, zaproszeni goście, ale przede wszystkim mieszkańcy Pieszyc. -  Wykłady
     Sesję zakończyły wkłady. Pierwszy wspominany już wyżej wykład prof. Jana Kęsika o 50-letniej historii miasta, a drugi historyka, przewodnika górskiego Tomasza Śnieżka ,.Pieszyce - brama Gór Sowich".

Anna Kulik, Tygodnik Dzierżoniowski nr 46 [745]