Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, Dorota Konieczna- Enozel uczestniczyła w spotkaniu z wicewojewodą dolnośląskim, Bogusławem Szpytmą i przedstawicielem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Tematem spotkania była turystyka i jej rozwój.
WielkaSowaNews
Mieszkańcom Gminy Pieszyce zależy na podniesieniu atrakcyjności turystycznej i wzmocnieniu roli turystyki dla rozwoju gospodarczego. Tak mówią wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ramach opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. Z udzielonych blisko 120 odpowiedzi wynika, że Gmina Pieszyce kojarzy się jej mieszkańcom przede wszystkim z górami i walorami turystycznymi.
Promocja Gór Sowich wiąże się z licznymi projektami, które staramy się realizować i tak dzięki determinacji wielu osób powstają ścieżki turystyczne, czy pieszo – rowerowe.
Tylko w ostatnim czasie udało nam się zrealizować następujące projekty:
- Ścieżka rowerowa Pieszyce – Kamionki i cztery parkingi przy drodze z Kamionek na Przełęcz Jugowską - całkowita wartość zrealizowanych inwestycji to ponad
3 500 000 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 2 900 000 zł.
- Powyżej Kamionek powstała zatoka parkingowa - koszt inwestycji to kwota 104 427 zł.
- W Bratoszowie powstało nowe miejsce rekreacji wiata grillowa z ławkami i ławami, wraz ze stojakiem wielostanowiskowym na rowery, ta inwestycja kosztowała 61 000 zł.
- W środkowej części miasta powstał skwer przy stawie. Inwestycja w całości kosztowała 183, 274 zł.
- Wielopokoleniowa Strefa Aktywności, łączny koszt budowy strefy to 143 187,69 zł.
Dodatkowo dbając o rozwój turystyki zimowej wspólnie z Nadleśnictwami: Świdnica, Jugów oraz Bardo Śląskie, Stowarzyszenie Góry Sowie, wytyczyło 6 tras na których można uprawiać narciarstwo biegowe. Najpiękniejsze trasy biegowe w całych Sudetach powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich. Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich dba o narciarzy przez cały sezon zimowy finansując utrzymanie wszystkich tras.
Przed nami ogromna inwestycja, o której informowaliśmy jeszcze w roku 2020. Wieża widokowa na Wielkiej Sowie przejdzie gruntowny remont, a wszystko dzięki dotacji opiewającej na kwotę bliską 3 000 000 zł, jaką pozyskaliśmy dzięki współpracy polsko – czeskiej. Oprócz typowo inwestycyjnych rzeczy związanych z infrastrukturą zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, turystyczny projekt obejmuje również szereg działań marketingowych mających na celu promocję miasta Nová Paka i Gminy Bohuslavice nad Metuji oraz Gminy Pieszyce z Wielką Sową na czele i Gór Sowich.
W ramach projektu w Kamionkach powstanie także rowerowa ścieżka typu "Single track" o długości ponad 15 km, oraz nowy turystyczny szlak do Smoczej Jamy.