Ulica Bukowa w Kamionkach choć jest krótka, to lista problemów jakie przysparza jest dość długa. Już niebawem sytuacja ulegnie poprawie, bowiem Gmina Pieszyce podpisała umowę na jej przebudowę.

bukowa 1b

W ramach wykonanych prac położona zostanie zupełnie nowa kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia oraz przebudowane zostaną zjazdy, które pokryte będą kostką betonową. Skarpy zostaną wzmocnione płytami ażurowymi. Nową jakość zyska również skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową prowadzącą przez Kamionki.
Długość drogi to 275 m. Prace powinny zostać zakończone jeszcze w tym roku. Ich wartość to nieco ponad 310 000 zł.
Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

bukowa 4b

bukowa 5b

1460x616