Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej w Pieszycach. Gmina w partnerstwie z Gminą Miejską Dzierżoniów i Gminą Piława Górna pozyskała na ten cel ponad 670 000 zł, a beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.

polna news 1

Dzięki dotacji Gmina Pieszyce buduje właśnie sieć kanalizacji deszczowej w ul. Polnej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w rejonie ul. Zamkowej. Łączna długość projektowanej sieci wynosi blisko 540 m. Realizacja tego zadania ma zapewnić skuteczny odbiór i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
Prace powinny zostać zakończone w trzecim kwartale 2021 r. Wartość prac w ramach przeprowadzonego przetargu to niespełna 500 000 zł.

logotypy