Senator Aleksander Szwed i wicewojewoda Jarosław Kresa we wtorek 6 kwietnia 2021 r. wręczyli burmistrz Pieszyc Dorocie Koniecznej Enozel promesę na blisko 2,5 mln złotych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Nasza gmina znalazła się wśród beneficjantów antycovidowej tarczy o czym informowaliśmy Państwa pod koniec marca.

promesa 1

Gmina Pieszyce przeznaczy dotację na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury drogowej w Górach Sowich - Sudetach Środkowych - I etap droga dojazdowa do Przełęczy Jugowskiej wraz z miejscami parkingowymi i nakładką asfaltową we wsi Kamionki”.
W ramach tego zadania nastąpi całkowita przebudowa ulicy Kopernika z budową chodników, przejść dla pieszych etc. (III etap od przepompowni do skrzyżowania z ulicą Lipową). Planowana jest również budowa parkingu w pobliżu postoju dla rowerzystów w Pieszycach na wysokości ulicy Kopernika 186 oraz wykonanie nakładki na drodze przez Kamionki w kierunku Przełęczy Jugowskiej.
Koszt całego zadania został oszacowany na kwotę 3 500 000 zł, a dotacja stanowi 70,25% szacowanych kosztów.
Planowany czas realizacji zadania to lipiec 2021 r. – październik 2022 r.

promesa 2