Przedsiębiorstwo Budowlano – Konserwatorskie z Polanicy Zdroju przystępuje do realizacji remontu kapliczki w parku miejskim w Pieszycach. Prace remontowe powinny zakończyć się do połowy maja br., a ich wartość to ponad 100 000 zł.

kapliczka news 2
O remont kapliczki w parku miejskim zwróciła się do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach grupa inicjatywna. W związku z tym Gmina Pieszyce złożyła wniosek o dofinansowanie renowacji kapliczki w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis (który został pozytywnie oceniony) i pozyskała na ten cel 12 916,77 Euro. Jest to projekt realizowany wspólnie z partnerem czeskim Gminą Bohuslavice nad Metuji.
W ramach prac wykonany zostanie remont kapliczki zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, montaż oświetlenia i monitoringu.

 remont kapliczki logo

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002284/136 pn. „Remont kapliczki w zabytkowym parku miejskim
w Pieszycach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis Program Interreg V-A Republika Czeska Polska