Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził wyniki konkursu organizowanego w ramach działania 3.4 "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

Wśród wniosków wybranych do dofinansowania znalazł się także ten przygotowany wspólnie przez samorządy powiatu dzierżoniowskiego w ramach współpracy w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska pt. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".
Dofinansowanie całego projektu opiewa na kwotę blisko ponad 7 000 000 zł, z czego dofinansowanie dla Gminy Pieszyce na prace związane z modernizacją to 1 749 407,18 zł.

- Cieszy nas kolejna dobra informacja o dodatkowych pieniądzach dla Gminy Pieszyce – komentuje burmistrz Dorota Konieczna – Enozel. – Dzięki pozyskanym znacznym środkom będziemy mogli m.in. zamontować nowe, energooszczędne oprawy oświetleniowe typu LED, doświetlić przejścia dla pieszych i uzupełnić oświetlenie w brakujących miejscach. Poza tym liczymy na to, że uda się zniwelować częstotliwość awarii, z którą się zderzamy. Będzie oszczędniej i bezpieczniej.

oswietlenie 2021

Prace związane z modernizacją oświetlenia w Gminie Pieszyce będą obejmowały m. in.:
- wymianę opraw wraz z konstrukcją wsporczą i okablowaniem,
- wymianę punktów świetlnych na nowoczesne oprawy energooszczędne,
- dogęszczenie nowymi oprawami na sieci napowietrznej dla ulicy Osiedle Górskie,
- rozbudowę istniejącego oświetlenia (na odcinku ul. Mikołaja Kopernika),
- doświetlenie 12 przejść dla pieszych,
- wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego z trafostacji,
- wdrożenie autonomicznego systemu sterowania infrastrukturą oświetleniową.

Modernizacja będzie wykonana w mieście Pieszyce oraz sołectwach Kamionki, Bratoszów, Rościszów, Piskorzów i obejmuje ulice: 1- Maja, 3-Maja, Biernackiego, Boczną, Bolesława Krzywoustego, Bolka Świdnickiego, Botwinową, Chrobrego, Cichą, Dolną, Dworcową Dolną, Dworcową Górną, Henryka Pobożnego, Kopernika, Kościuszki, Królowej Jadwigi, ks. Pagacza, Ks. F. Bieleckiego, Kuźnicką, Lipową, Łokietka, Martwą, Mickiewicza, Mieszka I, Muzyczną, Nadbrzeżną, Obywatelską, Ogrodową, Okrzei, Osiedle Górskie, Piastowską, Piskorzowską, Polmą, Przyrodniczą, Rolną, Rybacką, Sanatoryjną, Skowronkową, Sportową, Starą, Stawową, Świdnicką, Tkacką, Własta i Zamkową.

Planujemy, że prace związane z modernizacją oświetlenia ruszą jeszcze przed wakacjami.

oswietlenie2 2021