W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Urząd Miasta i Gminy Pieszyce informuje, że osoby niepełnosprawne i mające trudność w dostępie do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu.


Transport będzie zorganizowany dla:
- osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
- osób mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
Szczegółowe informacje w sprawie transportu można uzyskać od 15 stycznia 2021r. pod numerem telefonu 74-8365 355, w dniach roboczych w godz. 8.00 – 15.00.

Aktualne informacje na temat szczepień można znaleźć na stronie: www.gov.pl/szczepimysie

Dowoz na szczepienie news