ZARZĄDZENIE Nr 261/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zarzadzenia261News

Zarządzenie Nr 261/2020