Tarcza antykryzysowa COVID-19 - Informacja dotycz膮ca naboru wniosk贸w - grudzie艅 2020. PUP w Dzier偶oniowie informuje, 偶e w zwi膮zku ze zmian膮 ustawy o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych pomoc w ramach:
- art. 15 zzb 鈥 dofinansowanie cz臋艣ci koszt贸w wynagrodze艅 pracownik贸w oraz nale偶nych od nich sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne dla mikroprzedsi臋biorc贸w, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w,
- art. 15 zze 鈥 dofinansowanie cz臋艣ci koszt贸w wynagrodze艅 pracownik贸w oraz nale偶nych od nich sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne dla organizacji pozarz膮dowych lub podmiot贸w, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie,
- art. 15 zze2 鈥 dofinansowanie cz臋艣ci koszt贸w wynagrodze艅 oraz nale偶nych od nich sk艂adek na ubezpieczenia spo艂eczne ko艣cielnej osobie prawnej dzia艂aj膮cej na podstawie przepis贸w o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa艅stwa do innych ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno艣ci sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej,
- art. 15 zzc 鈥 dofinansowanie cz臋艣ci koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej dla przedsi臋biorcy b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 niezatrudniaj膮c膮 pracownik贸w,
- art. 15 zzd - jednorazowa po偶yczka na pokrycie bie偶膮cych koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej mikroprzedsi臋biorcy,
- art. 15 zzda - jednorazowa po偶yczka na pokrycie bie偶膮cych koszt贸w prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej lub statutowej organizacji pozarz膮dowej lub podmiotu, o kt贸rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
TarczaNews

Udzielana b臋dzie do dnia 30.06.2021r.

Wnioski o ww. wsparcie b臋dzie mo偶na sk艂ada膰 do dnia 10.06.2021 r.