1 września uczniowie w całym kraju usłyszą pierwszy dzwonek. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 pierwszoklasistów do budynku przy ul. Ogrodowej 23 o godz. 9:45, uczniów klas II-V o godz. 10:00, uczniów klas VI-VIII o godz. 10:00 do budynku przy ul. Mickiewicza 8.
RozpoczecierokuSzkolnegoNews
Pani Elżbieta Adamska zaprasza uczniów klasy 1a do dużej sali gimnastycznej.
Pani Małgorzata Kołt zaprasza uczniów klasy 1b do małej sali gimnastycznej.
Pani Agata Szel zaprasza uczniów klasy 1c do szkolnej jadalni.
Na teren szkoły z dzieckiem uczącym się w klasie I i II będzie mógł wejść 1 opiekun. Pozostałych rodziców uprzejmie prosi się o niewchodzenie do budynku szkoły. Rodzice przebywający na terenie szkoły powinni zakryć usta i nos. Wchodząc na teren budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.