Na terenie ca艂ego kraju w terminie od 1 wrze艣nia do 30 listopada 2020 r. przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczaj膮cym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podzia艂u terytorialnego kraju. Dane ze spisu s膮 wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narz臋dzi Wsp贸lnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w tym spos贸b jej finansowania.
spis rolnyNews

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
鈥 zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i zwi膮zanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i spo艂ecznej na wsi;
鈥 dostarczenie informacji niezb臋dnych do planowania polityki 偶ywno艣ciowej, trend贸w hodowli zwierz膮t gospodarskich, struktury zasiew贸w upraw rolnych;
鈥 analiza zmian jakie zasz艂y w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
鈥 wykonanie zobowi膮za艅 Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji mi臋dzynarodowych 鈥 EUROSTAT, FAO, OECD;
鈥 aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operat贸w do pog艂臋bionych bada艅 reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania us艂ysz膮 rolnicy w trakcie spisu?
Dok艂adny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dost臋pny jest w za艂膮czniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym b臋d膮 zbierane dane, dotycz膮ce m.in.:
鈥 osoby kieruj膮cej gospodarstwem rolnym;
鈥 po艂o偶enia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
鈥 osobowo艣ci prawnej;
鈥 typu w艂asno艣ci u偶ytk贸w rolnych;
鈥 produkcji ekologicznej;
鈥 rodzaju u偶ytkowanych grunt贸w;
鈥 powierzchni zasiew贸w wed艂ug upraw;
鈥 powierzchni nawadnianej;
鈥 zu偶ycia nawoz贸w mineralnych i organicznych;
鈥 pog艂owia zwierz膮t gospodarskich wed艂ug grup wiekowo - u偶ytkowych;
鈥 rodzaju budynk贸w gospodarskich;
鈥 liczby maszyn i urz膮dze艅 w gospodarstwie rolnym;
鈥 wk艂adu pracy w gospodarstwo rolne u偶ytkownika i cz艂onk贸w jego gospodarstwa domowego oraz pracownik贸w najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis b臋dzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych os贸b prawnych i jednostek organizacyjnych niemaj膮cych osobowo艣ci prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych os贸b fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostan膮 obj臋te wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha u偶ytk贸w rolnych i wi臋cej, a tak偶e gospodarstwa o powierzchni poni偶ej 1 ha u偶ytk贸w rolnych prowadz膮ce dzia艂y specjalne produkcji rolnej lub produkcj臋 roln膮 o nast臋puj膮cej skali:
鈥 0,5 ha 鈥 dla plantacji drzew owocowych;
鈥 0,5 ha 鈥 dla krzew贸w owocowych;
鈥 0,5 ha 鈥 dla warzyw gruntowych;
鈥 0,5 ha 鈥 dla truskawek gruntowych;
鈥 0,5 ha 鈥 dla chmielu;
鈥 0,3 ha 鈥 dla szk贸艂ek sadowniczych;
鈥 0,3 ha 鈥 dla szk贸艂ek ozdobnych;
鈥 0,1 ha 鈥 dla tytoniu;
鈥 5 sztuk 鈥 dla byd艂a og贸艂em;
鈥 20 sztuk鈥 dla 艣wi艅 og贸艂em;
鈥 5 sztuk 鈥 dla loch;
鈥 20 sztuk 鈥 dla owiec og贸艂em;
鈥 20 sztuk 鈥 dla k贸z og贸艂em;
鈥 100 sztuk 鈥 dla drobiu og贸艂em;
鈥 10 sztuk 鈥 dla zwierz膮t dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody dzia艂kowe nie spe艂niaj膮 powy偶szych kryteri贸w, wi臋c nie b臋d膮 obj臋te spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawow膮 metod膮 realizacji spisu powszechnego b臋dzie samospis internetowy 鈥 ka偶dy rolnik b臋dzie m贸g艂 dokona膰 spisu we w艂asnym domu, na w艂asnym urz膮dzeniu maj膮cym po艂膮czenie z Internetem, za po艣rednictwem interaktywnej aplikacji dost臋pnej na stronie internetowej G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego. Uzupe艂niaj膮c膮 metod膮 udzia艂u w spisie b臋dzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpo艣redni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, kt贸ry odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, 偶e pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadaj膮cy w domu dost臋pu do Internetu b臋d膮 mieli zapewniony dost臋p do pomieszcze艅 wyposa偶onych w sprz臋t komputerowy z dost臋pem do Internetu
w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpiecze艅stwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane s膮 z zachowaniem wysokich standard贸w bezpiecze艅stwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narz臋dzia oraz procedury w zakresie bezpiecze艅stwa stosowane przez statystyk臋 publiczn膮 spe艂niaj膮 najwy偶sze standardy i zapewniaj膮 pe艂n膮 ochron臋 gromadzonych informacji.

Dane pozyskane podczas spis贸w mog膮 by膰 wykorzystywane wy艂膮cznie do opracowa艅, zestawie艅 i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operat贸w do bada艅 statystycznych prowadzonych przez s艂u偶by statystyki publicznej.