Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋  sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach na dzie艅 28 sierpnia 2019 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 w Centrum Kultury w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Podzi臋kowanie Pani Lidii Zakrzewskiej - Str贸zik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach za d艂ugoletni膮 wsp贸艂prac臋 oraz dzia艂alno艣膰 na rzecz lokalnej spo艂eczno艣ci.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Informacja dot. stanu przygotowania plac贸wek o艣wiatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Pieszyce(projekt nr 60/2019).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkoli pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6-letnie i dzieci m艂odsze, zatrudnionych w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 59/2019).
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej zmieniaj膮cy Uchwa艂臋 Nr XXX/182/2009 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczeg贸lnych stopni awansu zawodowego w cz臋艣ci nale偶膮cej do kompetencji Gminy Miejskiej Pieszyce jako organu prowadz膮cego przedszkola i szko艂y podstawowe(projekt nr 58/2019).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za pobyt, maksymalnej op艂aty za wy偶ywienie i okre艣lenia zwolnie艅 z op艂at ponoszonych za pobyt dziecka w 呕艂obku Miejskim Nr 1 w Pieszycach(projekt nr 57/2019).
 11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 56/2019).
 12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zasi臋gni臋cia od Komendanta Wojew贸dzkiego Policji informacji o kandydacie na 艂awnika Sadu Rejonowego w Dzier偶oniowie na kadencj臋 w latach 2020-2023 (projekt nr 55/2019).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.

       /-/ Ryszard Kondrat
Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej
            w Pieszycach