Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
KonkursWypoczynekLetniNGONEws

Zarządzenie Nr 76/2019