Zapraszamy na Sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 27 marca 2019 r. o godz.: 14:00 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Rady Miejskiej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2018 rok
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 25/2019).
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2019 rok (projekt nr 32/2019).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych wymog贸w raportu o stanie gminy (projekt nr 26/2019).
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pieszyce na lata 2020-2025 (projekt nr 31/2019).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Za艂o偶e艅 do planu zaopatrzenia w ciep艂o, energi臋 elektryczn膮 i paliwa gazowe dla Gminy Pieszyce (projekt nr 29/2019).
 11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce, a tak偶e okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 28/2019).
 12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szko艂y podstawowej i przedszkola, prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce na 2019r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze 艣rodk贸w na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalno艣ci, form kszta艂cenia i doskonalenia, na kt贸re dofinansowanie jest przeznaczone w 2019r.(projekt nr 27/2019).
 13. Projekt uchwa艂y w sprawie wytypowania przedstawicieli oraz powo艂ania Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Pieszycach (projekt nr 30/2019).
 14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.