Zagadnienia zwi膮zane z op艂at膮 recyklingow膮 za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego reguluj膮 przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z p贸藕n. zm.) zwanej dalej ustaw膮.  

Przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego - rozumie si臋 torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwyt贸w, wykonane z tworzywa sztucznego, kt贸re s膮 oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do kt贸rych zalicza si臋:

  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 50 mikrometr贸w,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 15 mikrometr贸w, kt贸re s膮 wymagane ze wzgl臋d贸w higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie 偶ywno艣ci luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu 偶ywno艣ci.

Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy przedsi臋biorca prowadz膮cy jednostk臋 handlu detalicznego lub hurtowego, w kt贸rej s膮 oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produkt贸w oferowanych w tej jednostce, jest obowi膮zany pobra膰 op艂at臋 recyklingow膮 od nabywaj膮cego lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego.

Op艂aty recyklingowej nie pobiera si臋 od nabywaj膮cego bardzo lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wa偶ne!!! 

Op艂ata recyklingowa jest wnoszona na odr臋bny rachunek bankowy prowadzony przez marsza艂ka wojew贸dztwa w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce pobrania op艂aty recyklingowej do dnia 15 marca roku nast臋puj膮cego po roku kalendarzowym, w kt贸rym zosta艂a pobrana.

Numer rachunku, na kt贸ry nale偶y wnosi膰 op艂at臋 recyklingow膮 za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego:

Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Dolno艣l膮skiego
SANTANDER Bank Polska S.A.

93 1090 2398 0000 0001 4176 6318

NAJCZ臉艢CIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZ膭CE OP艁ATY RECYKLINGOWEJ

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci poni偶ej 15 mikrometr贸w mo偶e by膰 w ka偶dym przypadku bezp艂atnie oferowana klientowi?

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubo艣ci poni偶ej 15 mikrometr贸w) mo偶e by膰 bezp艂atnie oferowana klientowi wy艂膮cznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania 偶ywno艣ci sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest zwi膮zane ze wzgl臋dami higienicznymi.

Czy 偶ywno艣膰 posiadaj膮ca ju偶 w艂asne opakowanie mo偶e zosta膰 zapakowana w bardzo lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubo艣ci poni偶ej 15 mikrometr贸w) i wydana klientowi bez pobrania op艂aty recyklingowej?

Nie, poniewa偶 nie stanowi艂aby podstawowego opakowania tej 偶ywno艣ci (patrz odpowied藕 nr 1).

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u r贸wnej 50 mikrometr贸w podlega op艂acie recyklingowej?

Nie. Op艂acie recyklingowej podlegaj膮 torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 50 mikrometr贸w (do 49 mikrometr贸w w艂膮cznie).

Czy bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, kt贸ra nie podlega op艂acie recyklingowej, mo偶e mie膰 grubo艣膰 15 mikrometr贸w?

Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest torb膮 o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 15 mikrometr贸w, a wi臋c do 14 mikrometr贸w w艂膮cznie.

Czy prowadz膮c sklep z narz臋dziami, pakuj膮c klientowi r贸偶ne drobne elementy (np. 艣rubki) w torebki o grubo艣ci poni偶ej 15 mikrometr贸w jest obowi膮zek pobrania od niego op艂aty recyklingowej?

Tak. Zwolnione z op艂aty s膮 torby poni偶ej 15 mikrometr贸w tylko w  przypadku pakowania 偶ywno艣ci (patrz odpowied藕 nr 1).

Czy pakuj膮c w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego tzw. woreczki strunowe czyli bez uszu istnieje obowi膮zek pobrania op艂aty recyklingowej. Woreczki maj膮 grubo艣膰 poni偶ej 50 mikrometr贸w?

Tak. Takie woreczki podlegaj膮 op艂acie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, 偶e s膮 to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwyt贸w, wykonane z tworzywa sztucznego, kt贸re s膮 oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy torby papierowe podlegaj膮 op艂acie recyklingowej?

Nie. Op艂acie recyklingowej podlegaj膮 wy艂膮cznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Torby papierowe, czy np. torby w pe艂ni biodegradowalne nie zawieraj膮ce dodatk贸w z tworzyw sztucznych (np. torby ze skrobi) nie podlegaj膮 op艂acie recyklingowej. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e takie torby nie mog膮 zawiera膰 w swoim sk艂adzie tworzyw sztucznych.

Czy istnieje obowi膮zek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb pobranych op艂at oraz sporz膮dzania sprawozda艅 dla w艂a艣ciwych organ贸w?

Nie.

Czy op艂ata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi by膰 r贸wna op艂acie recyklingowej?

Nie. Prowadz膮cy jednostk臋 handlu detalicznego lub hurtowego mo偶e ustali膰 dowoln膮 cen臋 za lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, 偶e w cenie tej zostanie uwzgl臋dniona op艂ata recyklingowa w wysoko艣ci 20 gr. Przyk艂ad: op艂ata przy kasie za lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego jest r贸wna 50 gr, w tym 20 gr stanowi op艂ata recyklingowa (doch贸d bud偶etu pa艅stwa).

Czy prowadz膮c jednostk臋 handlow膮 mog臋 ui艣ci膰 op艂at臋 recyklingow膮 we w艂asnym zakresie, a klientowi wyda膰 torb臋 za darmo?

Nie. Prowadz膮cy jednostk臋 handlow膮 ma obowi膮zek pobrania op艂aty recyklingowej od klienta nabywaj膮cego torb臋. Je偶eli przedsi臋biorca prowadz膮cy jednostk臋 handlow膮 oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klient贸w op艂aty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieni臋偶nej wynosz膮cej od 500 z艂 do 20000 z艂.

Czy op艂ata recyklingowa musi by膰 pobierana za lekkie torebki wydawane klientom przez osoby handluj膮ce na bazarach?

Tak. Op艂ata recyklingowa za lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego jest pobierana przez przedsi臋biorc臋 prowadz膮cego jednostk臋 handlu detalicznego lub hurtowego, w kt贸rej s膮 oferowane takie torby przeznaczone do pakowania produkt贸w oferowanych w tej jednostce. Tak膮 jednostk膮 handlow膮 jest te偶 stoisko na bazarze.

Czy sprzedaj膮c karm臋 dla zwierz膮t sprzedawan膮 luzem, kt贸ra jest pakowana w bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 15 mikrometr贸w) musz臋 pobiera膰 op艂at臋 recyklingowa?

Tak. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze艅stwie 偶ywno艣ci i 偶ywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z p贸藕n. zm.) w definicji "偶ywno艣ci" odwo艂uje si臋 do art. 2 rozporz膮dzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj膮cego og贸lne zasady i wymagania prawa 偶ywno艣ciowego, powo艂uj膮cego Europejski Urz膮d ds. Bezpiecze艅stwa 呕ywno艣ci oraz ustanawiaj膮cego procedury w zakresie bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci. Zgodnie z powy偶szym rozporz膮dzeniem definicja "偶ywno艣ci" (艣rodek spo偶ywczy) nie obejmuje m.in. pasz, kt贸r膮 zgodnie z definicj膮 s膮 substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, cz臋艣ciowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierz膮t. W zwi膮zku z powy偶szym torby, w kt贸rych sprzedawana jest karma i przysmaki dla zwierz膮t, nie spe艂niaj膮 definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w zwi膮zku z czym podlegaj膮 op艂acie recyklingowej.

Czy oferuj膮c klientowi produkt, kt贸ry fabrycznie, przez producenta zosta艂 zapakowany w torb臋 (np. zgrzan膮 lub sklejon膮 foli臋) z tworzywa sztucznego o grubo艣ci materia艂u poni偶ej 50 mikrometr贸w, mam obowi膮zek za to opakowanie pobra膰 op艂at臋 recyklingow膮?

Nie. Zgodnie z przepisami op艂at臋 recyklingow膮 nale偶y pobra膰 za lekk膮 torb臋 na zakupy z tworzywa sztucznego oferowan膮 nabywaj膮cemu produkty w danej jednostce handlowej do pakowania tych produkt贸w. Fabryczne opakowanie produktu nie mie艣ci si臋 wi臋c w przypadku okre艣lonym przepisami w zakresie pobierania op艂aty recyklingowej.

Czy prowadz膮c lokal gastronomiczny, w kt贸rym wydaje nabywcom jedzenie na wynos w lekkiej torbie na zakupy z tworzywa sztucznego mam obowi膮zek pobra膰 op艂at臋 recyklingow膮?

Tak (z zastrze偶eniem pkt powy偶ej). Wynika to z faktu, 偶e u偶yte w ustawie poj臋cie jednostki handlu detalicznego oznacza miejsce, w kt贸rym prowadzona jest sprzeda偶 detaliczna towar贸w. Powy偶sze poj臋cie z kolei jest stosowane w statystyce publicznej i zosta艂o zdefiniowane przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny(link otwiera si臋 w nowym oknie) (GUS): 鈥瀞przeda偶 detaliczna towar贸w - sprzeda偶 towar贸w w艂asnych i komisowych (nowych i u偶ywanych) w punktach sprzeda偶y detalicznej, plac贸wkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzeda偶y (np. sk艂ady, magazyny) w ilo艣ciach wskazuj膮cych na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywc贸w鈥. W zwi膮zku z powy偶szym punkty gastronomiczne (restauracje, bary itp. punkty oferuj膮ce dania, w tym na wynos) mieszcz膮 si臋 w poj臋ciu jednostki handlu detalicznego, a wi臋c lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w tych punktach do pakowania zakupionych produkt贸w podlegaj膮 op艂acie recyklingowej.

Jaki urz膮d mo偶e prowadzi膰 kontrole w zakresie op艂aty recyklingowej?

Kontrol臋 przestrzegania przepis贸w w zakresie obowi膮zku pobierania od klient贸w op艂aty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotycz膮cych op艂aty recyklingowej stosuje si臋 odpowiednio przepisy dzia艂u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 鈥 Ordynacja podatkowa.

Czy op艂ata recyklingowa podlega podatkowi VAT oraz czy jest obowi膮zek wykazywania op艂aty na paragonie?

W zakresie podatku od towar贸w i us艂ug oraz kas rejestruj膮cych w艂a艣ciwym organem jest Minister Finans贸w (MF), kt贸ry wyda艂 komunikat w tej sprawie.

殴r贸d艂o: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49056,idmp,22,r,r