Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach wystąpił o dofinansowanie działalności Klubu Senior+. W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 000 zł. Gmina ze swojego budżetu dołoży kwotę 6 000 zł. Środki, które otrzyma OPS, będą wydatkowane zgodnie z potrzebami i sugestiami zgłaszanymi przez seniorów.

senior plus 2

Klub Seniora powstał w 2016 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby rozwoju osób starszych. Początkowo działał pod nazwą Klub Seniora „Radość” stopniowo powiększając swoje grono. Na koniec 2016 r. zadeklarowanych było już 37 osób. Dziś Klub „Senior +”, bo taka jest obowiązująca nazwa Klubu, to stała grupa licząca ok. 30 osób, która systematycznie uczestniczy w spotkaniach. Od stycznia rozpoczęły się zajęcia z rehabilitantem. Zaplanowano zakup jednakowych strojów, by członkowie byli jeszcze bardziej rozpoznawalni. Seniorzy aktywnie wypełniają czas planując wyjazdy do instytucji kultury takich jak teatr i opera czy wyjazd do pobliskiego Arboretum w Wojsławicach. Chętnie uczestniczą w uroczystościach gminnych i powiatowych oraz odpowiadają na zaproszenia szkół i przedszkoli. W 2018 roku uczestniczyli również III Obchodach Międzynarodowych Dni Seniora, które odbyły się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Polityki Senioralnej.

Działalność klubu stale się rozszerza. W najbliższym czasie podjęte zostaną próby rozwinięcia wolontariatu wśród Seniorów – grupy, która będzie spędzała towarzysko czas z osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść do klubu.
Rok 2017 pozwolił na dalszy rozwój klubu. W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako jeden z dziewięciu na terenie województwa dolnośląskiego, pieszycki Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację na kwotę 77 300,00 zł. W ramach otrzymanego wsparcia przeprowadzona została modernizacja i przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych, wykonany został podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku. Zakupione zostały sprzęty na wyposażenie sali do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Sala wypoczynku otrzymała nowe stoliki i krzesła, natomiast aneks kuchenny doposażono w brakujący sprzęt. Zmieniona została również nazwa na Klub „Senior+”.