Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach informuje, że rekrutacja do żłobka i przedszkola na rok szkolny 2019 - 2020 rozpocznie się od 1 marca 2019 r. Wnioski będzie można pobrać w sekretariacie przedszkola przy ul. Bielawskiej 1, a także na stronie internetowej pp2pieszyce.pl w zakładce "dla RODZICÓW". Serdecznie zapraszamy.

Rekrutacja przedszkole