Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu wyłoniła beneficjentów projektu „Umiem pływać”. Wśród wielu szkół z całego województwa znalazła się także pieszycka „Jedynka”.

UmiemPlywacNews2019„Umiem pływać” to projekt skierowany do uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych, zachęcający dzieci do udziału w pozalekcyjnych zajęciach z nauki pływania. 15 osób ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach przez 10 tygodni weźmie udział w programie. Zajęcia prowadzone będą na pływalni Aquarius w Bielawie. Organizatorom w szczególności zależało na tym, by dzieci nabyły umiejętność pływania. Ważnym aspektem projektu jest profilaktyka przeciwdziałania wadom postawy oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem uczniów zamieszkałych w miejscowościach, które nie posiadają krytej pływalni.