Od 1 lutego 2019 r. w siedzibie
O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach
mo偶liwe b臋dzie skorzystanie
z nieodp艂atnej pomocy prawnej

codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00, parter - pok贸j nr 4
telefon do punktu: 74 832 41 72

Osoba uprawniona do skorzystania z nieodp艂atnej pomocy prawnej to osoba, kt贸ra nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej. Na t膮 okoliczno艣膰 przed skorzystaniem z tej formy pomocy osoba sk艂ada pisemne o艣wiadczenie.
O艣wiadczenie sk艂ada si臋 osobie udzielaj膮cej bezp艂atnej pomocy prawnej.

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 鈥瀘sob膮 uprawnion膮鈥, o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego lub
3. sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym lub
4. nieodp艂atn膮 mediacj臋 lub
5. sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem sprawy na drog臋 s膮dow膮.

Nieodp艂atna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, z wyj膮tkiem przygotowania do rozpocz臋cia tej dzia艂alno艣ci.

Rejestracja celem um贸wienia spotkania:
鈥 telefoniczna pod numerem: 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzier偶oniowie, tj. w poniedzia艂ki, 艣rody i czwartki w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7:30 - 16:30, a w pi膮tki w godz. 7:30 - 14:30 lub
鈥 elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl


LISTA JEDNOSTEK NIEODP艁ATNEGO PORADNICTWA