150 000 z艂 w tym roku wydadz膮 Pieszyce z bud偶etu gminy na dofinansowanie lokalnych stowarzysze艅. Pieni膮dze b臋d膮 przeznaczone mi臋dzy innymi na sport, dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b w wieku emerytalnym, a tak偶e ochron臋 i promocj臋 zdrowia. Fundusze zosta艂y rozdysponowane w wyniku konkursu ofert.
NGONews
1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej dotacj臋 otrzymali:
- Miejski Klub Sportowy 鈥濸ogo艅鈥 Pieszycach 鈥 60 000 z艂,
- Ludowy Klub Sportowy 鈥濨oxmet鈥 Piskorz贸w 鈥 21 000 z艂,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezja艅skiej Organizacji Sportowej SL 鈥濻ALOS鈥 RP 鈥 5 000 z艂,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 鈥濻owa鈥 鈥 5 000 z艂,
- Polski Zwi膮zek Hodowc贸w Go艂臋bi Pocztowych, Sekcja Pieszyce 鈥 3 000 z艂,
- Stowarzyszenie Przyjaci贸艂 Szk贸艂 im. Ks. Jana Dzier偶onia w Pieszycach 鈥 2 000 z艂.
2.Podttrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, piel臋gnowanie polsko艣ci oraz rozw贸j 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
- Zwi膮zek Kombatant贸w Rzeczpospolitej Polskiej i By艂ych Wi臋藕ni贸w Politycznych, Zarz膮d Ko艂a Miejskiego w Pieszycach 鈥 4 000 z艂.
3. Dzia艂alno艣膰 na rzecz os贸b w wieku emerytalnym:
- Polski Zwi膮zek Emeryt贸w Rencist贸w i Inwalid贸w, Zarz膮d Pieszyce 鈥 4 000 z艂.
4. Dzia艂alno艣膰 na rzecz dzieci i m艂odzie偶y w tym wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y:
- Stowarzyszenie Przyjaci贸艂 Szk贸艂 im. Ks. Jana Dzier偶onia w Pieszycach 鈥 1 900 z艂,
- Miejski Klub Sportowy 鈥濸ogo艅鈥 Pieszycach 鈥 1 900 z艂.
Aktualna kwota wsparcia stowarzysze艅 to 107 800 z艂, pozosta艂e pieni膮dze zostan膮 przeznaczone na wypoczynek letni dzieci i m艂odzie偶y, organizacj臋 zawod贸w w臋dkarskich, a tak偶e na sterylizacj臋 bezdomnych zwierz膮t.

Wyniki konkursu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel臋gnowania polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia oraz dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, dzia艂alno艣ci na rzecz os贸b w wieku emerytalnym, dzia艂alno艣ci na rzecz dzieci i m艂odzie偶y w tym wypoczynku dzieci i m艂odzie偶y, kultury, sztuk, ochrona d贸br kultury i dziedzictwa narodowego, spieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierz膮t oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym.