Zapraszamy na sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach, kt贸ra odb臋dzie si臋 23 stycznia, o godz. 15:00 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy.

Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 18/2019).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w roku 2019-2020 na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 14/2019).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Pieszyce w 2019 roku (projekt nr 15/2019).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIV/153/2005 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zasad sprzeda偶y lokali mieszkalnych (projekt nr 16/2019).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie szczeg贸艂owych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitet贸w inicjatyw uchwa艂odawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwa艂odawczych, formalnych wymog贸w, jakim musz膮 odpowiada膰 sk艂adane projekty (projekt nr 17/2019).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (projekt nr19 /2019).
10. Przed艂o偶enie Radzie Miejskiej plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Miejskiej.
11. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.