Szanowni Państwo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom korzystającym z obiektów wielkopowierzchniowych, w których prowadzi się sprzedaż, przypominamy zarządcom (właścicielom, najemcom) tych obiektów o obowiązku odśnieżania dachów.