Zadanie b臋dzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gmin臋 Pieszyce dofinansowania z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu. Kosztami obejmuj膮cymi dofinansowanie b臋d膮 wy艂膮cznie koszty demonta偶u, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpad贸w zawieraj膮cych azbest. Koszty zakupu i monta偶u nowych pokry膰 dachowych pokrywaj膮 w艂a艣ciciele nieruchomo艣ci we w艂asnym zakresie.
W zwi膮zku z powy偶szym zainteresowanych w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, prosi si臋 o z艂o偶enie do Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach w godzinach urz臋dowania: pn., wt., czw. 7.30 - 15.30, 艣r. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki s膮 dost臋pne, w pokoju nr 12 urz臋du I pi臋tro, ul. Ko艣ciuszki 2 w Pieszycach oraz w linkach poni偶ej.

Niezb臋dne za艂膮czniki do wniosku dla os贸b fizycznych:

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzaj膮cego prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci (lub budynku) , w przypadku wsp贸艂w艂asno艣ci wykaz wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli (imi臋, nazwisko, adres) wraz z ich zgod膮. W przypadku wsp贸lnoty mieszkaniowej uchwa艂臋 wsp贸lnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zg艂oszenia w Starostwie Powiatowym w Dzier偶oniowie rob贸t budowlanych, zg艂oszenia rozbi贸rki lub pozwolenia na rozbi贸rk臋 wraz z potwierdzeniem wp艂ywu (tylko w przypadku demonta偶u wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z dachu obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawieraj膮cych azbest, o kt贸rej mowa w rozporz膮dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymaga艅 w zakresie wykorzystywania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz膮dze艅, w kt贸rych by艂y lub s膮 wykorzystywane wyroby zawieraj膮ce azbest (Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).

Za艂膮czniki dodatkowe dla beneficjent贸w pomocy de minimis (przedsi臋biorcy, ale tak偶e r贸wnie偶 ka偶dy inny podmiot prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, bez wzgl臋du na jego form臋 organizacyjno-prawn膮 oraz spos贸b finansowania):

1. formularz informacji wg. Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegaj膮cy si臋 o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub

2. formularz informacji wg. Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie za艣wiadcze艅 o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo艂贸wstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)

3. o艣wiadczenie o pomocy de minimis.

Spraw臋 prowadzi Wydzia艂 Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UMiG Pieszyce, tel.: 74 8365 268

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyrobach zawierajacych azbest 2019

Wniosek o dofinansowanie usuni臋cia azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Pieszyceo dofinansowanie usuni臋cia azbestu i wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Pieszyce

Za艂膮cznik nr 1 - o艣wiadczenie wsp贸艂w艂a艣ciciela 2019

Za艂膮cznik nr 2 - ocena stanu i mo偶liwo艣ci bezpiecznego u偶ytkowania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest 2019