W 艣rod臋 28 listopada 2018 roku o godzinie 15.00 rozpocznie si臋 druga sesja Rady Miejskiej 贸smej kadencji. Obrady odb臋d膮 si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce (III pi臋tro). Tematem przewodnim sesji b臋d膮 wysoko艣ci podatk贸w lokalnych w 2019 r.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na rok 2019 (projekt nr 8/2018).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok 2019 (projekt nr 9/2018).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt nr 11/2018).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie poboru podatk贸w w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 10/2018).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku, o kt贸rych mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (projekt nr 12/2018).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do Partnerstwa powo艂anego do realizacji projektu pn.鈥滽oalicja na Rzecz Poprawy Jako艣ci Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzier偶oniowsko-K艂odzko-Z膮bkowickiej (projekt nr 13/2018).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.