W środę 21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Pieszyc VIII kadencji. W sali widowiskowej Centrum Kultury spotkali się radni oraz zaproszeni goście.

Sesję rozpoczął radny senior Tadeusz Kożuch. W trakcie uroczystej części sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach Janina Cieśla przedstawiła informację na temat przebiegu i wyniku wyborów do Rady Miejskiej na terenie Gminy Pieszyce, a następnie wręczyła radnym zaświadczenia potwierdzające wybór do RM. Po wysłuchaniu hymnu państwowego radni złożyli ślubowanie i przystąpili do pracy. Rajcy wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RM. Funkcje te, podobnie jak w latach 2014 – 2018, pełnić będą odpowiednio Ryszard Kondrat i Stanisław Karpierz.

Sesja inaugurujaca 2018 1

Zaświadczenie potwierdzające wybór Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce otrzymała również Dorota Konieczna – Enozel, która złożyła ślubowanie na kolejną – 5-letnią kadencję samorządu.
W takcie roboczej części sesji podjęto uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pieszyce, powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Pieszycach i ich przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz powołano doraźną Komisję Statutową.
(red.)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc – Ryszard Kondrat
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc – Stanisław Karpierz

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach

Komisja Rewizyjna
1) Henryk Chojnacki – przewodniczący
2) Anita Hałuszko
3) Urszula Kordiak
4) Adam Łuniewski
5) Czesław Sobecki - wiceprzewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Henryk Chojnacki

2) Aleksandra Kowalczyk – wiceprzewodnicząca
3) Piotr Suchy – przewodniczący
4) Grzegorz Raczek

Komisja Budżetu i Rozwoju
1) Ryszard Kondrat
2) Aleksandra Kowalczyk
3) Tadeusz Kożuch
4) Adam Łuniewski - przewodniczący komisji
5) Benedykt Opalski - wiceprzewodniczący
6) Piotr Suchy
7) Krzysztof Tulej

Komisja Edukacji, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
1) Henryk Chojnacki
2) Sławomir Górski
3) Anita Hałuszko – przewodnicząca
4) Stanisław Karpierz
5) Małgorzata Moździerz – wiceprzewodnicząca
6) Benedykt Opalski
7) Czesław Sobecki

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego
1) Sławomir Górski
2) Urszula Kordiak
3) Tadeusz Kożuch
4) Małgorzata Moździerz - przewodnicząca 
5) Grzegorz Raczek
6) Piotr Suchy - wiceprzewodniczący
7) Krzysztof Tulej

Kliknij na obraz poniżej, aby przejść do galerii

Sesja inaugurujaca 2018