Działając na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 9 listopada 2018 roku, przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na sesję Rady Miejskiej w Pieszycach w dniu 21 listopada 2018 roku, o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w Centrum Kultury w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Miejskiej przez radnego seniora.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach na temat przebiegu i wyniku wyborów do Rady Miejskiej na terenie Gminy Pieszyce.
4. Wręczenie radnym przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze do Rady Miejskiej w Pieszycach.
5. Wysłuchanie hymnu państwowego.
6. Złożenie ślubowania przez radnych.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania w celu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
    a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
    b) głosowanie,
    c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach.
9. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
      a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów,
      b) głosowanie,
      c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach.
11. Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach.
12. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach na temat przebiegu i wyniku wyborów Burmistrza terenie Gminy Pieszyce.
13. Wręczenie Pani Burmistrz przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzającego wybór Burmistrza Miasta Pieszyce.
14. Wysłuchanie hymnu państwowego.
15. Złożenie ślubowania przez Panią Burmistrz.
16. Wystąpienie Pani Burmistrz.
17. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 21 listopada 2018 r., w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr IX/41/03 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pieszyce.
18. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Pieszycach.
19. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Pieszycach.
20. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
21. Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieszycach