Trwają konkretne rozmowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie i ocena realnych możliwości celem przygotowania budynku przy ulicy Kościuszki 6 na mieszkania lokatorskie. Budynku, który od wielu lat pozostawiony sam sobie popada w coraz większą ruinę.

Burmistrz rozmowynthotelu

Obiekt znajduje się w centrum miasta i poprawa jego wizerunku znacząco wpłynie na zmianę najbliższego otoczenia.
Za chwilę staniemy również przed faktem przeprowadzki Przedszkola Publicznego nr 2 z dwóch budynków do nowo budowanej placówki. Co będzie działo się z tymi budynkami? Budynki zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe.