Już w najbliższą niedziele 21 października odbędą się wybory samorządowe. W Gminie Pieszyce wybierać będziemy Burmistrza, Radnych Rady Miejskiej, Rady Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Radnych Sejmiku Wojewódzkiego.

W przypadku Gminy Pieszyce i startujących dwóch kandydatów decydujące wybory odbędą się już w pierwszej turze, czyli w niedzielę 21 października 2018 r. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7:00 do 21:00.

W przypadku wyboru Burmistrza i Radnego w danym okręgu głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Inaczej głos będzie nieważny.

W przypadku wyboru Radnych do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego w danym okręgu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Inaczej głos będzie nieważny.

 

Więcej informacji PKW w formie spotów: TUTAJ

 

Zapraszamy do udziału w wyborach w dniu 21 października 2018 r.

 

Na kogo mogę głosować?

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Pieszycach

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
TUTAJ

 

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
TUTAJ

 

Gdzie mogę głosować?

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w Gminie Pieszyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
TUTAJ

 

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
o podziale Gminy Pieszyce na okręgi wyborcze z określeniem ich granic,
numerów, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym
i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
TUTAJ

Wybory samorzadowe slajder