Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 26 września 2018 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podziękowania Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pieszycach dla Pana Marka Drozdowskiego za współpracę.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2018 roku.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie  Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 45/2018).
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 46/2018).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieszycach (projekt nr 47/2018).
 9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.