Od 23 sierpnia 2018 roku wszelkie szkody spowodowane przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych należy składać pisemnie na formularzu wniosku do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. NIE DO BURMISTRZA GMINY PIESZYCE.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 sierpnia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.