Dzia艂aj膮c na podstawie 搂 8 statutu Gminy Pieszyce oraz 搂 3 ust. 1 pkt 3 Za艂膮cznika Nr 4 do statutu Gminy Pieszyce z wnioskiem o nadanie tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce Jego Eminencji ksi臋dzu kardyna艂owi Henrykowi Gulbinowiczowi zwr贸ci艂 si臋 Miros艂aw Obal 鈥 Burmistrz Miasta Pieszyce. gulbinowicz
鈥濵贸j wniosek podyktowany jest wielkim szacunkiem do Jego Eminencji, jak r贸wnie偶 zas艂ugami ksi臋dza Henryka Kardyna艂a Gulbinowicza dla Gminy Pieszyce鈥 鈥 komentowa艂 burmistrz Pieszyc.

Henryk Kardyna艂 Gulbinowicz urodzi艂 si臋 17 pa藕dziernika 1923 roku w Szukiszkach 鈥 w maj膮tku swoich rodzic贸w. W 1944 roku rozpocz膮艂 studia w Seminarium Duchownym w Wilnie, a nast臋pnie kontynuowa艂 je w Bia艂ymstoku, dok膮d przeniesiono Seminarium.
18 czerwca 1950 roku przyj膮艂 艣wi臋cenia kapela艅skie z r膮k biskupa Romualda Ja艂brzykowskiego.
W latach 1951 - 1955 studiowa艂 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskuj膮c tytu艂 doktora teologii i etyki. W Bia艂ymstoku pracowa艂 jako duszpasterz akademicki.
Od 1959 roku wyk艂ada艂 etyk臋 i teologi臋 moraln膮 w Wy偶szym Seminarium Duchownym w Olsztynie.
8 lutego 1970 roku w prokatedrze w Bia艂ymstoku otrzyma艂 z r膮k kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego sakr臋 biskupi膮. Sze艣膰 lat p贸藕niej promowany na arcybiskupa metropolit臋 wroc艂awskiego, w miejsce zmar艂ego kardyna艂a Boles艂awa Kominka. 12 stycznia 1976 roku obj膮艂 rz膮dy w archidiecezji. Ingres do katedry wroc艂awskiej odby艂 si臋 2 lutego 1976 roku.
25 maja 1985 roku decyzj膮 papie偶a Jana Paw艂a II wyniesiony zosta艂 do godno艣ci kardynalskiej.
We Wroc艂awiu pracowa艂 do 3 kwietnia 2004 roku tj. do chwili przej艣cia na emerytur臋.

Kardyna艂 Henryk Gulbinowicz w okresie swojego pobytu we Wroc艂awiu by艂 inicjatorem wielu wa偶nych przedsi臋wzi臋膰. Jest cz艂owiekiem bardzo energicznym i aktywnym, autorem wielu prac z dziedziny teologii moralnej, etyki, ekumenizmu, a tak偶e historii Ziem Wschodnich. Za swoje zas艂ugi otrzyma艂 tytu艂 doktora honoris causa Papieskiego Wydzia艂u Teologicznego we Wroc艂awiu, Akademii Rolniczej we Wroc艂awiu, Politechniki Wroc艂awskiej. Jest tak偶e Honorowym Obywatelem Miasta O艂awa.
W okresie swojego administrowania archidiecezj膮 wroc艂awsk膮 Jego Eminencja wielokrotnie odwiedza艂 Gmin臋 Pieszyce, zawsze przyjmowany by艂 godnie, z otwartym sercem przez miejscowych kap艂an贸w, w艂adze Gminy i parafian.

Gulbinowicz grupowe800

Ksi膮dz Kardyna艂 ch臋tnie odwiedza艂 Pieszyce, wykazywa艂 g艂臋bokie zainteresowanie jego problemami. W sytuacjach trudnych, ekstremalnych osobi艣cie interweniowa艂 nios膮c pomoc, czego dowodem s膮 wymienione dzia艂ania (np. ofiary na rzecz powodzian). Udziela艂 duchowego wsparcia w chwilach trudnych dla miasta i jego mieszka艅c贸w. Jego zwi膮zki i kontakty z nasz膮 gmin膮 s膮 znane mieszka艅com Pieszyc, a oni odwdzi臋czaj膮 si臋 pami臋ci膮 o Jego Eminencji, a szczeg贸lnie ci, z kt贸rymi mia艂 bezpo艣redni kontakt.

Zwi膮zki Ksi臋dza Kardyna艂a z Gmin膮 Pieszyce >>>

Gulbinowicz poswiecenie kamienia wegielnego

Dla uhonorowania Jego zas艂ug Rada Miejska w Pieszycach nada艂a Jego Eminencji ksi臋dzu kardyna艂owi Henrykowi Gulbinowiczowi pierwszy tytu艂u Honorowego Obywatela Miasta Pieszyce.

Uchwa艂a Nr XXXIII/217/2006
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 11 lipca 2006 roku
w sprawie: nadania tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce
CZYTAJ >>>