Og艂oszenie nr 4/2021 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

12

KW SW1D/ 00016275/5

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obr臋b Stadion

OPIS:

 Dzia艂ka gruntu, na dzia艂ce znajduje si臋 drzewostan oraz r贸w wodny. Oznaczona w ewidencji grunt贸w jako Bz 鈥 tereny rekreacyjne i wypoczynkowe oraz N 鈥 nieu偶ytki.

Decyzj膮 z 2.07.1965 r. Nr rejestru 127/Arch/15 grodzisko 艣redniowieczne znajduj膮ce si臋 na dzia艂ce zosta艂o wpisane do rejestru zabytk贸w w zwi膮zku z czym wszelkie prace ziemne, kopanie do艂贸w, karczowanie i sadzenie drzew mog膮 by膰 prowadzone na nieruchomo艣ci jedynie za zgod膮 Wojew贸dzkiego Konserwatora Zabytk贸w. Przysz艂y nabywca nieruchomo艣ci b臋dzie zobowi膮zany przedstawi膰 do zaakceptowania Wojew贸dzkiemu Konserwatorowi zabytk贸w program dzia艂ania wobec zabytku, opracowany w oparciu o zapisy ustawy o ochronie zabytk贸w i opiece nad zabytkami, kt贸ry b臋dzie stanowi艂 za艂膮cznik do aktu notarialnego

0.3710

ZU 鈥 Ziele艅 urz膮dzona(1)

 

80.000,-(2)

8.000,-

1030

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) cena uzyskana w drodze przetargu zostanie obni偶ona o 50% w zwi膮zku z wpisaniem nieruchomo艣ci do rejestru zabytk贸w (zgodnie z art. 68 ust. 3 u g.n. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia  9 kwietnia 2021 r.

Czytaj ca艂e og艂oszenie >>>

Og艂oszenie nr 3/2021 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

684/3

KW SW1D/ 00038609/6

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obr臋b 艢rodkowe

OPIS:

Dzia艂ka gruntu niezabudowana. Dost臋p do drogi publicznej przez drog臋 wewn臋trzn膮.

Zapisana  w ewidencji grunt贸w jako klasou偶ytki: B

0.1169

MWW.1 鈥 Zabudowa mieszkaniowa willowa(1)

 

66.795,-(2)

6.600,-

930

2

112/13

112/14

112/15

KW SW1D/ 00038609/6

Po艂o偶enie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obr臋b 艢rodkowe

Opis:

Dzia艂ki gruntu z kt贸rych jedna zabudowana jest budynkiem gospodarczym (przewidzianym w planie do rozbi贸rki). Dost臋p do drogi publicznej przez drogi wewn臋trzne. 

0.0107

0.0178

0.0311

MWU.7 鈥 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us艂ugowe

KDW.12 鈥 drogi wewn臋trzne(1)

46.408,-(2)

4.600,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony nale偶ny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wy偶ej opisanych nieruchomo艣ci zako艅czy艂y si臋 wynikiem negatywnym i odby艂y si臋:  I 鈥 16.02.2021 r.

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia  9 kwietnia 2021 r.

Czytaj ca艂e og艂oszenie >>>

Og艂oszenie nr 1/2021 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

684/3

KW SW1D/ 00038609/6

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obr臋b 艢rodkowe

OPIS:

Dzia艂ka gruntu niezabudowana. Dost臋p do drogi publicznej przez drog臋 wewn臋trzn膮.

Zapisana  w ewidencji grunt贸w jako klasou偶ytki: B

0.1169

MWW.1 鈥 Zabudowa mieszkaniowa willowa(1)

 

66.795,-(2)

6.600,-

930

2

112/13

112/14

112/15

KW SW1D/ 00038609/6

Po艂o偶enie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obr臋b 艢rodkowe

Opis:

Dzia艂ki gruntu z kt贸rych jedna zabudowana jest budynkiem gospodarczym (przewidzianym w planie do rozbi贸rki). Dost臋p do drogi publicznej przez drogi wewn臋trzne. 

0.0107

0.0178

0.0311

MWU.7 鈥 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us艂ugowe

KDW.12 鈥 drogi wewn臋trzne(1)

46.408,-(2)

4.600,-

1000

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony nale偶ny podatek VAT.

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 16 lutego 2021 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia 11 lutego 2021 r.

Czytaj ca艂e og艂oszenie >>>