W związku z brakiem dofinansowania w poprzedniej i obecnej edycji Funduszu Dróg Samorządowych żaden z poprawnie złożonych przez Gminę Pieszyce wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony. W pierwszej edycji Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy kwotę 500 tys. zł, w obecnej edycji nasz niewielki i merytoryczny wniosek dotyczący budowy nawierzchni ulicy Biernackiego na kwotę 700 tys. zł został zupełnie pominięty.
Właśnie w tej sprawie burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna Enozel wystosowała do Ministra poniższy list.
 
1dworczyk