Na terenie powiatu dzierżoniowskiego ponad 20 osób zostało objętych kwarantanną domową. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w rozmowach z kierownikami i dyrektorami miejskich i gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej do tej pory nie było potrzeby udzielenia żadnej z tych osób pomocy w postaci zakupu żywności czy np. realizacji recept. Ze wszystkimi tymi osobami w kontakcie jest policja i to ona ma obowiązek poinformować dany OPS o konieczności udzielenia pomocy. Dotychczas pomoc tym osobom udzielają rodziny i sąsiedzi.

ops

Kwarantanna

Ośrodki Pomocy Społecznej nie są z góry informowane ile przypadków kwarantanny występuje na ich terenie. – Rzeczywiście nie informujemy ich o osobach objętych kwarantanną, gdyż są to dane wrażliwe, dotyczące stanu zdrowia, a ich liczba ciągle się zmienia – wyjaśnia dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie Wiesława Bronowicka. – Informacje te posiada jedynie policja, która sprawdza czy osoby przebywają na kwarantannie i czy nie potrzebują jakiejś pomocy. Codziennie dzwonimy do każdej z tych osób i sprawdzamy także stan jej zdrowia. Ponadto wszystkim wysłałam smsy z zapytaniem czy potrzebują żywności, leków, wyrzucenia śmieci lub wyprowadzenia psa, a także podałam numer do obejmującego dane osoby OPS-u. Od wszystkich osób otrzymałam odpowiedź, że wszelką pomoc otrzymują od rodziny. Liczba osób pozostających na kwarantannie zmienia się niemal codziennie. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze kwarantanna może dobiec końca, a po drugie może okazać się, że osoba z powodu której kwarantanna została wprowadzona otrzyma ujemny wynik testu na koronawirusa i wszelkie obostrzenia nie są już konieczne.

Osoby starsze i samotne

Z prośbą o wsparcie do Ośrodków mogą dzwonić także osoby starsze, które w obecnej sytuacji proszone są w mediach o pozostawanie w domach, gdyż dla nich wirus jest wyjątkowo groźny. Oczywiście dotyczy to jedynie osób samotnych, które nie mogą liczyć na rodzinę lub pomoc sąsiedzką. Tylko takim osobom OPS-y udzielają pomocy. W Dzierżoniowie np. realizowane były recepty starszym osobom, a związki senioralne poinformowały o kilkunastu członkach, których trzeba odwiedzić i sprawdzić ich sytuację.

Zdarzają się też sytuacje, gdy do Ośrodków dzwonią seniorzy, którzy po prostu nie chcą swoimi potrzebami kłopotać rodziny. Każdy taki przypadek jest sprawdzany i często okazuje się, że rodzina lub sąsiedzi chętni są zrobić zakupy i pomóc. Jak się okazuje wystarczy poprosić. Nie brakuje też telefonów od seniorów, którzy są przerażeni obecną sytuacją i potrzebują jedynie wsparcia w postaci rozmowy.

Pomoc

Jak zawsze w sytuacjach kryzysowych nie brakuje osób wspierających instytucje i osoby starsze. Przykładowo w Dzierżoniowie OPS współpracuje ze Strażą Miejską, a w Niemczy chęć pomocy zgłosili strażacy z OSP Przerzeczyn Zdrój.

Wykaz telefonów do ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

OPS Dzierżoniów tel. 74 632 11 29

OPS Bielawa tel. 74 833 47 93

OPS Pieszyce tel. 74 836 52 45

OPS Piława Górna tel. 74 837 14 25

OPS Niemcza tel. 74 837 64 41

GOPS Łagiewniki tel. 74 893 99 84

GOPS Dzierżoniów tel. 74 832 56 60

Telefony są czynne tylko w dni robocze w godzinach otwarcia OPS-ów.

za: ddz.doba.pl