Mieszkańcy Gminy Pieszyce mogą cieszyć się nowym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym, które powstało w środkowej części miasta. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis pn. „Bohuslavice – Pieszyce będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej”.

Kliknij na obraz poniżej, aby przejść do galerii

Otwarcie skweru przy stawie