Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia 2 września do 16 września 2019 r. W przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2019 r.

Wnioski są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, ul. Kopernika 124, Sekcja świadczeń pok. nr 2.