Gmina Pieszyce otrzymała promesę w wysokości 150 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019.

Celem Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w 2019 roku jest wsparcie obszarów wiejskich, poprzez udzielenie dotacji celowej dla gmin.

Dzięki dofinansowaniu dla Gminy Pieszyce zrealizowana zostanie budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kamionkach. Prace prowadzone będą na podstawie dokumentacji z pozwoleniem na budowę, którą w 2017 roku otrzymał Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

W ramach zadania wykonany zostanie chodnik w Kamionkach o długości ok. 370 m, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do kościoła, do mostu drogi powiatowej. Zadanie obejmować będzie także wykonanie kanalizacji deszczowej.

Promesa budowa chodnika Kamionki