11 kwietnia 2019 roku Klub Senior + w Pieszycach odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Gór Sowich „Pasjonat” – Pan Henryk Chojnacki i Pan Dariusz Ostrowski, którzy przedstawili historię Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej.

Historia z tradycja w Senior plus 2

Pieszycka Harcerska Organizacja Podziemna działała w latach pięćdziesiątych i skupiała młodych ludzi, wiernych ideałom polskiego harcerstwa, nie zgadzających się na działania upodabniające ZHP do organizacji sowieckich pionierów. Za swoją działalność ci bardzo młodzi ludzie skazani zostali w styczniu 1951 roku przez komunistyczny sąd na wieloletnie więzienie. Imieniem Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej nazwana została Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach.

Zorganizowano wystawę upamiętniająca te tragiczne wydarzenia. Niektórzy seniorzy rozpoznali na zdjęciach swoich bliskich, znajomych.

Historia z tradycja w Senior plus