W ramach przygotowywanego projektu dotacji na wymianę kotłów na nowe instalacje grzewcze, informujemy że termin na zgłaszanie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków przez zainteresowane dotacjami dla swoich mieszkańców gminy został przedłużony o dwa miesiące, tzn. do 19 kwietnia 2019. To oznacza, że na decyzję o przyznaniu środków trzeba będzie poczekać do około października br.

Jednak jak to bywa z dotacjami, zawsze znajdzie się na rynku ktoś, kto chce wykorzystać naiwność ludzką. Dotarły do nas informacje o tym, że do mieszkańców na Dolnym Śląsku zaczęły zgłaszać się firmy i fundacje, które oferują „załatwianie” dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę kotłów. Podmioty te chcą podpisywać już umowy z mieszkańcami na pozyskanie takich dotacji. Stanowczo odradzamy Państwu zaciąganie takich zobowiązań, jeśli nie chcecie paść ofiarą oszustów i naciągaczy, którzy rozpoczęli akwizycję, żerując na ludzkiej naiwności.

Proszę pamiętać, że na obecnym etapie nie są jeszcze znane żadne kryteria ani warunki konkursów na dotacje (granty) dla mieszkańców na Dolnym Śląsku z RPO WD, Działanie 3.3.e.

Jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat uruchamianego projektu jest obecnie dla Państwa Gmina Pieszyce. Zalecamy więc, by w razie podobnych sytuacji i wątpliwości każdorazowo Państwo kontaktowali się z Urzędem Miasta i Gminy w Pieszycach. Wszelkie pytania kierować można do Pana Krzysztofa Galiaka – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce.