Uchwalone przez Radę Miejską podatki lokalne, które Państwo wpłacacie do Gminy Pieszyce, to część z dochodów własnych.
To pieniądze, które służą mieszkańcom w zaspokojeniu ich potrzeb, m.in. w zakresie oświaty, komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i sportu. To także pieniądze wydatkowane jako wkład własny przy realizacji wszelkich inwestycji w Gminie – np. budowie przedszkola, remoncie drogi, modernizacji szatni sportowej. Państwo sceduje również na gminy coraz więcej zadań bez zabezpieczenia źródeł ich finansowania. To gmina musi zapewnić ich realizację, w tym musi je sfinansować.
Oczekiwania mieszkańców względem ilości i jakości usług świadczonych przez gminę stale rosną. Chcemy, żeby nasz gmina miała środki na remont dróg, place zabaw, aby mogła spełniać najważniejsze oczekiwania mieszkańców Pieszyc.
Sytuacja ekonomiczna w kraju i w gminie poprawia się, a podatki w Gminie Pieszyce od wielu lat były podnoszone jedynie o wskaźnik inflacji. Na 2019 r. Rada Miejska postanowiła podnieść niektóre opłaty, aby wyrównać wysokość podatków do tych, które obowiązują w powiecie dzierżoniowskim i w najbliższych okolicach – w gminach podobnych do Gminy Pieszyce. Duże miasta co do zasady podnoszą stawki do ich maksymalnej wysokości. W Pieszycach tego nie robimy, ale musimy urealnić podatki do tych w okolicy.

Przykładowe wysokości podatku
- mieszkanie 50 m2 x 0,75 zł = 37,50 zł (podatek za cały rok)
+ opłata za udział w gruncie pod budynkiem - około 8 zł
(powierzchnia gruntów wynika z udziału przypadającego do tego mieszkania)
Wysokość podatku w tym przypadku wynosi 45,50 zł na rok.
- mieszkanie 100 m2 x 0,75 zł = 75 zł (podatek za cały rok)
- pozostałe grunty 1000 m2 (10 arów) x 0,40 zł = 400 zł (podatek za cały rok)
- działka 0,1000 ha x 271,80 zł = 27 zł – grunty rolne (podatek za cały rok)

news