W niedzielę 24 lutego 2019 r. w Rościszowie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Sołtysem wsi Rościszów ponownie wybrany został Adam Kazimierski.

Do Rady Sołeckiej w Rościszowie wybrani zostali:

1. Ewa Świątczak-Strzała
2. Sylwester Pawlaczek
3. Sylwester Staszczyk
4. Justyna Krzysiak
5. Władysław Kucharek
6. Anna Kolis
7. Anna Lipowska