We wtorek 5 lutego Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel odebrała od Samorządu Województwa Dolnośląskiego promesę dla Gminy Pieszyce na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku sali sołeckiej w Piskorzowie. Promesa opiewa na kwotę 500 000 zł.

promesa news

- Środki te pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ich pozyskanie możliwe było m.in. dzięki zmianie statusu gminy Pieszyce, co zrobiliśmy w poprzedniej kadencji – informuje Dorota Konieczna – Enozel - burmistrz Pieszyc. – Dofinansowanie całego zadanie będzie sięgało sześćdziesięciu procent wartości inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę, projekt nowej Sali konsultowany był z Radą Sołecką w Piskorzowie oraz zarządem klubu piłkarskiego LKS „Boxmet” Piskorzów.

Powierzchnia budynku powiększona zostanie z 359,58 m2 do 439,08 m2. W ramach zaplanowanych prac powstaną m.in. dodatkowe pomieszczenia dla kuchni wraz z kotłownią oraz pomieszczeniami klubu sportowego.

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020.