W niedzielę 20 stycznia w Kamionkach odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Sołtysem wsi wybrana została MARIA RABCZAK.

Do Rady Sołeckiej wsi Kamionki wybrani zostali:
1. MAREK ZIÓŁKOWSKI
2. CZESŁAW SOBECKI
3. ANNA ZAJĄCZKOWSKA
4. RYSZARD JAGIEŁŁO
5. DOROTA ZAPASEK
6. MAŁGORZATA OZGA
7. IZABELA SOBECKA