„Pozwól mi bezpiecznie wrócić do domu” – to słowa, które wypowiada do kierowców uczennica wracająca ze szkoły do domu. Zadaje też pytanie wprost: „Kierowco! Czy zdążysz się zatrzymać?”.

akcja1
Słowa te zamieszczone zostały w ulotce informacyjnej skierowanej do kierowców, którzy na co dzień poruszają się w rejonie pieszyckiej „Jedynki”. We wtorek 27 listopada 2018 r. uczniowie wraz z nauczycielami, Policją i Urzędem Miasta i Gminy w Pieszycach przeprowadzili akcję informacyjną w rejonie przejścia dla pieszych. Jej celem było zwrócenie uwagi kierowców na potrzebę zachowania ostrożności na drodze oraz przypomnienie obowiązujących w tym miejscu przepisów ruchu drogowego.
W najbliższym czasie w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 zamontowanych zostanie 7 kamer monitoringu.
W szkole uczniowie i grono pedagogiczne przekazali uczniom również materiały dotyczące zachowania w wypadku przemocy w szkole, w drodze do szkoły, agresji i mowy nienawiści.
Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego, projekt pn.: Razem Bezpieczniej.


Logo razem bezpieczniej