Gmina Pieszyce pozyskała kwotę 14 380 zł na zadanie obejmujące zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kościuszki oraz Ogrodowej w Pieszycach, poprzez montaż monitoringu oraz podniesienie świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń.

Monitoring Ogrodowa1

- W ramach zadania w obrębie Szkoły Podstawowej nr 1 zamontowanych zostanie 7 kamer monitoringu – mówi Andrzej Zwierzyna – kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych. - Ponadto w porozumieniu ze Szkołą Podstawową Nr 1, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Posterunkiem Policji w Pieszycach zorganizujemy cykl spotkań dla uczniów SP1 dotyczący postępowania w sytuacji zagrożenia oraz przepisów ruchu drogowego, przemocy w szkole, w drodze do szkoły, agresji i mowy nienawiści – dodaje Andrzej Zwierzyna.

Działania obejmować będą również kolportaż ulotek informacyjnych skierowanych do kierowców, dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Montaż monitoringu wykonany zostanie do połowy grudnia 2018 r.

Zadanie finansowane jest ze środków Urzędu Wojewódzkiego, projekt pn.: Razem Bezpieczniej.

Logo razem bezpieczniej