Przed nami zima, w związku z tym należy zadbać o te osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania i wesprzeć bezdomnych i potrzebujących mieszkańców Gminy Pieszyce.

akcjazima2018


We wtorek 16 października 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce spotkała się z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego ds. Spraw Wojskowych i Obronnych, by wspólnie omówić zadania i obowiązki poszczególnych służb w tym szczególnym okresie.


Ośrodek Pomocy Społecznej każdego roku wspiera osoby samotne i potrzebujące rodziny. Na terenie Gminy Pieszyce już od września wydawane są ciepłe posiłki. Udzielana jest również pomoc finansowa na zakup niezbędnego opału. Ponadto na podstawie umowy ze Schroniskiem św. Brata Alberta w Świdnicy zabezpieczone są miejsca dla osób bezdomnych.


W związku ze spadkiem temperatury w okresie zimowym prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych i starszych. Pomóc mogą Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz innych przypadkach w których widoczna jest potrzeba udzielania schronienia, odzieży lub ciepłego posiłku.
Poniżej podajemy adresy oraz telefony do których można kierować zgłoszenia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
Ul. Kopernika 124
tel. 74 836 52 45 (w godzinach pracy)

Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Ul. Kościuszki 2
tel. 74 836 72 64 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego)
Kierownik Wydziału Zarzadzania Kryzysowego – Andrzej Zwierzyna 693-607-581 (całodobowo)

Posterunek Policji w Pieszycach
Ul. Kościuszki 18a
tel. 74 836 53 07 (w godzinach pracy)
997 (całodobowo)