Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie informuje, że w związku z planowanym wyłączeniem wody w dniu 03.10.2018 r. od godz 8.00 do godz 15.00 zostanie wstrzymana dostawa wody dla mieszkańców Pieszyc w ul. Ogrodowej od ul. Dworcowej Górnej do ul. 1-go Maja, Konopnickiej oraz Świerkowej. Natomiast w przyległych rejonach może nastąpić obniżenie ciśnienia wody, co może spowodować zabarwienie jej związkami żelaza. W czasie wyłączenia woda dla mieszkańców będzie dostarczana beczkowozem. Po wyłączeniu dokonamy płukania sieci wodociągowej.