W okresie przedwyborczym często pytacie Państwo o ważne dla gminy inwestycje. Tak jest z np. z wyciągiem narciarskim na Wielką Sowę oraz z pieszyckim pałacem. Obie inwestycje są inwestycjami prywatnymi. Jako gmina staramy się umożliwić i zgodnie z możliwościami prawnymi ułatwić działania inwestorów w tych dwóch przypadkach.

Dziś chcielibyśmy odnieść się do kwestii pałacu – nie obiecując gruszek na wierzbie, nie mówiąc kiedy się to zadzieje, ponieważ nie możemy Państwu obiecać wykonania czegoś, czego my sami nie realizujemy. Bez emocji, bez deklaracji – czysto informacyjnie.

Zespół budowlany podzamcza wraz z przynależnym terenem w 2005 r. wpisany został do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Konieczne jest zachowanie układu oraz formy i głównych parametrów budynków przeznaczonych do przebudowy i remontu.

Właściciele planują przebudowę, rozbudowę i odbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów (z funkcji mieszkalnej na handlowo-usługową). W niektórych budynkach projektuje się przebudowę dachów (wprowadza się lukarny)

Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, ogród ozdobny, miejsce dla przedstawień, oświetlenie itd.

Projektowana funkcja:

* budynki po lewej stronie- pl. Zamkowy 2 i 4 oraz dawny budynek gospodarczy: funkcja wiodąca – gastronomiczna (~180 miejsc), funkcja uzupełniająca - hotelowa (~30 miejsc noclegowych).
Będzie tutaj restauracja z apartamentami oraz karczma z pokojami noclegowymi (budynek karczmy będzie uzupełniony o rozbudowę - część będzie nowoprojektowana); powstanie 20-25 miejsc pracy.

* dawny budynek adiutanta cara (ten, z którego został tylko parter) - planuje się nadbudowę (lub raczej odbudowę, odtworzenie - ze względu na zły stan techniczny pozostałości po budynku) do historycznej wysokości, będzie pełnił funkcję muzealną. 

* budynki po prawej stronie - pl. Zamkowy 1 i 3 oraz budynek bez numeru: nieuciążliwa funkcja usługowo- handlowo- biurowa, np. sklep z rękodziełem, sklep z wyrobami lokalnymi, sklep z pamiątkami, pomieszczenia biurowe.

Niezbędne uzgodnienia:

* decyzja – pozwolenie konserwatorskie; koncepcja architektoniczno- budowlana uzyskała aprobatę konserwatora zabytków,

* odstępstwo od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej – budynki nie spełniają obowiązujących przepisów bezpieczeństwa p-poż (szerokość klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych, szerokość drzwi zewnętrznych itp.).

Obecnie właściciele przygotowują wielobranżowe projekty budowlane oraz ekspertyzę p.poż (rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń p.poż wraz z rzeczoznawcą budowlanym).

Poniżej załączamy rysunki elewacji oraz zagospodarowania terenu z koncepcji uzgodnionej z konserwatorem zabytków.

PODZAMCZE 1

PODZAMCZE 2